...

ด้านสถาปัตยกรรมและช่างศิลป์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งวงการศิลปะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลป์ พีระศรี กับสงครามโลกครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพถ่ายอาจารย์ศิลป พีระศรี กับ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตัวอย่างผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
รายละเอียดเพิ่มเติม