วีดิทัศน์
อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 227 ครั้ง
-