วีดิทัศน์
อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 340 ครั้ง
-