...
คณะนักเรียนและครูจากวิทยาลัยชุมชนสงขลาเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

คณะนักเรียนและครูจากวิทยาลัยชุมชนสงขลาเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง)