...

จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. ๑๒๑
  • ย้อนกลับ
  • จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. ๑๒๑

ชื่อผู้แต่ง        นริศรานุวัดติวงศ์ , สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

ชื่อเรื่อง         จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.. ๑๒๑

ครั้งที่พิมพ์     พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์   กรุงเทพ ฯ

สำนักพิมพ์     บริษัทประชาช้าง จำกัด

ปีที่พิมพ์        2517

จำนวนหน้า    143 หน้า

หมายเหตุ      พิมพ์เน้นอนุสรณืในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก ขุนนครรัฐเมตต์ (สุนทร ตามไท)

                   จดหมายเหตุระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.. ๑๒๑ ของสมเด็จ ฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ทรงนิพนธ์ ในคราวเสด็จไปตรวจราชการในมณฑลภูเก็ต มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร ในขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและเป็นการไปตรวจ ความก้าวหน้าด้านไปรษณีย์ ( ๒๙ เม.. ๒๔๔๕ ๒๗ ก.. ๒๔๕๕) หนังสือเล่มนี้เดิมเป็นเจ้าของหม่อนเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ต่อมาประทานให้กรมศิลปากร นำไปจัดพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๗ เล่มที่ ๑-๖ ( พ.. ๒๕๑๖ มี.. ๒๕๑๗. )

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 612 ครั้ง)