...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

ประวัติการก่อตั้ง

               ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙  เป็นปีมหามงคลสมัยในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดๆ ในอดีต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  และด้วยปณิธานอันแรงกล้าของ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน  จึงประสงค์จะให้มีสิ่งก่อสร้างอันเป็นอนุสรณ์เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ด้วยการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสาขาขึ้นที่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นบ้านเกิด  โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ได้มอบงบประมาณจำนวน ๔๐ ล้าน ๑ แสน บาท พร้อมที่ดินบริเวณบ้านศรัทธา จำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา มอบให้กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้าง โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘  เวลา ๑๕.๑๙ น. และเปิดบริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า  “หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา”

 

(จำนวนผู้เข้าชม 370 ครั้ง)


Messenger