...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ชุด "มรดกโลกศรีสัชนาลัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เตาเผาสังคโลกเมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายปูนปั้นวัดนางพญา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายปูนปั้นพุทธประวัติ บนหน้าบันปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงระฆัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดเจดีย์เจ็ดแถว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
มณฑป เมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลายพรรณพฤกษา ลวดลายสังคโลกเมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปลีลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายรูปสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หน้าบุคคลทั้ง ๔ บนซุ้มปราสาทเฟื้อง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นางอัปสรา ประติมากรรมปูนปั้นซุ้มปราสาทเฟื้อง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปลีลา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดาวเพดาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โพธิฆระ แห่งเมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ประธานวัดนางพญา
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ชุด "มรดกโลกศรีสัชนาลัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศรีสัชนาลัย เชียงชื่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดเจ้าจันทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปนาคปรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ช้างล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพเก่าเล่าอดีต เมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ความเชื่อเรื่องหลักเมือง กับโบราณสถาน บน.๖ วัดหลักเมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-