...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ชุด "มรดกโลกศรีสัชนาลัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เตาเผาสังคโลกเมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายปูนปั้นวัดนางพญา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายปูนปั้นพุทธประวัติ บนหน้าบันปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงระฆัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดเจดีย์เจ็ดแถว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
มณฑป เมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลายพรรณพฤกษา ลวดลายสังคโลกเมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปลีลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายรูปสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม