...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 31,449 รายการ


วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ศูนย์ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ นำคณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขา การท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 27คน คณะครู 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ศึกษา เมืองโบราณคดี โดยมีวิทยากรพร้อมให้ความรู้แก่นักเรียน