...

ขอแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่ ทั้ง ๓ ท่าน
          กรมศิลปากรขอแสดงความยินดีกับนางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม และนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
(จำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้ง)


Messenger