...

พช.พระนคร เปิดพื้นที่การเรียนรู้เนื่องในเทศกาลตรุษจีน วันแห่งความรัก และเทศกาลหยวนเซียว ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดพื้นที่การเรียนรู้เนื่องในเทศกาลตรุษจีน วันแห่งความรัก และเทศกาลหยวนเซียว ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
           ๑. แปดมงคล บนเส้นทางความรักและโชคลาภในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
               - รับพาสปอร์ตตามหาสิ่งมงคล ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
           ๒.  เช็คอินและรับยันต์ผูกวาสนา
                - สะสมแต้มแปดมงคลให้ครบ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
           ๓. เปิดตลาดอาร์ตทอยในสวน


               - ขอเชิญเลือกซื้อของขวัญงานศิลปหัตถกรรมและอาร์ตทอย และกาชาปองชุดพิเศษ “ตำนานลูกมังกร” ชุดที่สอง ร้านน้ำชาและอื่น ๆ อีกมากมาย วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
           ๔. เปิดร้านชา “ชาเมเลีย”  ฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปั้นชาจีนสยาม” วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. โดยมีวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่
              - นายแพทย์วรวิทย์ วรภัทรากุล ผู้เขียนหนังสือ ”ปั้นอี๋ซิง จากจีนสู่สยาม“
              - นางสาวนพพร ภาสะพงศ์ ผู้สืบทอดร้านใบชาอ๋องอิวกี่ รุ่นที่ ๓ และผู้เขียนหนังสือ ”ระบำชา“
              - นายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องกระเบื้อง
              - ดำเนินรายการ นายสมิทธิ โชติศรีลือชา นักกำหนดอาหารและผู้ร่ำรินชา
              ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๘๐๒๓๙ ๔๙๕๓ (คุณปิง) ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม "ปั้นชาจีนสยาม" ท่านละ ๖๕๐ บาท เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) 
             สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ (วันพุธ - วันอาทิตย์  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ) ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook  : Education.National Museum Bangkok เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 668 ครั้ง)


Messenger