...

เปิดฤดูกาลการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๗ "เหมันต์สุขศรี สุนทรีย์สังคีต" เริ่มวันอาทิตย์๑๔ มกราคมนี้

            กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต  ขอเชิญชม โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๗ "เหมันต์สุขศรี สุนทรีย์สังคีต" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบกับรายการแสดง ดังนี้
            ๑. การบรรเลงดนตรีสากล (เริ่ม ๑๖.๓๐ น.)
            ๒. พิธีเปิด ฯ 
            ๓. รำอวยพรเปิดสังคีตศาลา ปีที่ ๖๗
            ๔. การแสดงตำนานเทวะนิยาย เรื่องนารายณ์สิบปาง “วราหะวตาร”
           ๕. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปฐมวงวานจักรี สร้างกรุงศรีอยุธยา
นำแสดงโดย  ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย  ปกรณ์  พรพิสุทธิ์  อำนวยการแสดงโดย  ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
            บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 511 ครั้ง)