...

สมุดบันทึก “มรดกเรืองรอง เครื่องทองอยุธยา” สมุดภาพมรดกศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567 (ไดอารี่)



          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขออำนวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ด้วยสมุดบันทึก “มรดกเรืองรอง เครื่องทองอยุธยา” ภายในประกอบด้วย ภาพงานประณีตศิลป์เครื่องทองในสมัยอยุธยา ขนาด 17.6 x 21.6 เซนติเมตร ปกแข็ง จัดพิมพ์สี่สี ด้านในประกอบด้วยกระดาษถนอมสายตาใช้บันทึกข้อความได้ พร้อมตารางนัดหมายตลอดทั้งปี จำหน่ายในราคา 250 บาท 
          งานประณีตศิลป์เครื่องทองในสมัยอยุธยานับเป็นศิลปกรรมชั้นสูงที่มีความอ่อนช้อย ละเมียดละไม ผสมผสานด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ทั้งเทคนิควิธีการสลักทอง ดุนทอง ฉลุทอง ให้ได้ลวดลายตามต้องการ การหุ้มและการบุทองเพิ่มความสำคัญล้ำค่าให้กับสิ่งของ การลงยา ปิดทอง กะไหล่ทอง ที่ใช้เป็นวิธีการตกแต่ง รวมไปถึงเทคนิคการหล่อพระพุทธรูป และการถักทอเส้นไหมทองคำ ความรู้งานประณีตศิลป์เหล่านี้ล้วนเกิดจากความศรัทธาของคนในชุมชน สั่งสมประสบการณ์ส่งต่อความรู้มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์   
         ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสมุดบันทึก “มรดกเรืองรอง เครื่องทองอยุธยา” ได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) โทรศัพท์ 0-2164-2501 ต่อ 1004 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร














(จำนวนผู้เข้าชม 716 ครั้ง)