...

แนะนำหนังสือใหม่ "จดหมายเหตุ เดอ วิเซ ว่าด้วยการเดินทางของคณะราชทูตสยามในราชอาณาจักรฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1686"

          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือ จดหมายเหตุ เดอ วิเซ ว่าด้วยการเดินทางของคณะราชทูตสยามในราชอาณาจักรฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1686 ของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จำหน่ายในราคาชุดละ ๗๙๐ บาท (มีทั้งหมด ๔ เล่มพร้อมกล่อง) ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) โทรศัพท์ ๐-๒๑๖๔-๒๕๐๑ ต่อ ๑๐๐๔ (ในวันและเวลาราชการ) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th และสามารถติดตามข่าวสารหนังสือต่าง ๆ ของกรมศิลปากรได้ที่ facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 252 ครั้ง)