...

หนังสือ สรรสาระศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๓ เล่ม ๓ โบราณคดีและโบราณสถาน และ เล่ม ๔ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือ สรรสาระศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๓ เล่ม ๓ โบราณคดีและโบราณสถาน และหนังสือ สรรสาระศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๓ เล่ม ๔ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำหน่ายในราคาเล่มละ ๔๕๐ บาท 
          ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) โทรศัพท์ ๐-๒๑๖๔-๒๕๐๑ ต่อ ๑๐๐๔ (ในวันและเวลาราชการ) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th และสามารถติดตามข่าวสารหนังสือต่าง ๆ ของกรมศิลปากรได้ที่ Facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 328 ครั้ง)


Messenger