...

พระแม่ธรณีบีบมวยผม

     พระแม่ธรณีบีบมวยผม

     ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ (๑๐๐ ปีมาแล้ว)

     โลหะผสม

     สมบัติเดิมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

     ตามพุทธประวัติตอนมารผจญ พระแม่ธรณีจะปรากฏกายขึ้นแล้วบีบมวยผมหลั่งน้ำให้ท่วมจนกองทัพพญามารพ่ายแพ้ไป ทำให้พระโพธิสัตว์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(จำนวนผู้เข้าชม 7472 ครั้ง)