...

วีดิทัศน์
จารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม
จำนวนผู้เข้าชม 676 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศิลปากร” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๔ จึงนับเป็นวันแรกแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ตลอดระยะเวลา ๑๑๓ ปี
จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
เรื่องราวของเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมืองโบราณที่สำคัญในภาคตะวันออก จากประวัติศาสตร์นอกตำรา
จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
-

Messenger