...

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (นายณภัทร ภิรมย์รักษ์ – เครือรัฐออสเตรเลีย) ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – ๒ มีนาคม ๒๕๖๗
เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ (Maritime Cultural Heritage: Protection, Conservation, Tourism, and Management) จัดโดยมหาวิทยาลัยฟรินเดอร์ส (Flinders University) 
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง)