...
คุณจรัสศรี สว่างสุข พร้อมคณะ จากกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
          วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๕ น. คุณจรัสศรี  สว่างสุข พร้อมคณะ ๘ คน จากกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนายสมพงษ์  ช่วยแสง เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 211 ครั้ง)