...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ
 
                ....ให้บริการนักท่องเที่ยว ควบคุมดูแลรักษา อนุรักษ์ ศึกษาวิจัยและพัฒนาโบราณสถานจำนวน 76 แห่ง รวมพื้นที่ 3,430 ไร่ตามที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 ตอนที่ 63 หน้าที่ 1214 ลงวันที่ 28 เมษายน 2524 ในเขตการปกครองอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีโบราณสถานที่สำคัญ เช่น หอนางอุสา , วัดพ่อตา , วัดลูกเขย , คอกม้าท้าวบารส , รอยพระพุทธบาทหลังเต่า , ภาพเขียนสีถ้ำวัวและถ้ำคน เป็นต้น...........................................................................................................................

(จำนวนผู้เข้าชม 406 ครั้ง)


Messenger