...
คุณสุปรีดา ธุรเจน พร้อมคณะ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
         วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น. คุณสุปรีดา  ธุรเจน พร้อมคณะ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนางสาวชญานิชฐ์  จันทะพงษ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง)