...
คุณสุกัญญา พร้อมคณะจากกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔:๐๐ - ๑๔:๔๐ น. คุณสุกัญญา พร้อมคณะจากกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน ๔ คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนางสาวมนัสญา ปริวรรณ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง)