...
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ได้จัดกิจกรรมสักการะพระพุทธรูปโบราณสมัยทวารวดีและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลุ่มน้ำโขงด้วย “หมากเบง”
วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ได้จัดกิจกรรมสักการะพระพุทธรูปโบราณสมัยทวารวดีและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลุ่มน้ำโขงด้วย “หมากเบง” เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันพระใหญ่ ๑๕ ค่ำ) และสืบทอดภูมิปัญญาโบราณของชาวอีสาน โดยจัดทำเครื่องสักการะ “หมากเบง” แจกผู้เยี่ยมชมอุทยานฯ จำนวน ๖๐ ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

(จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง)