...
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีนายมนตรี ธนภัทรพรชัย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นประธานในพิธี
วันศุกร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น กรมศิลปากร จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีนายมนตรี ธนภัทรพรชัย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นประธานในพิธีและอำนวยการในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังคงอยู่ในภาวะการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนา ๑๙ (COVID - 19) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ในขณะนี้ จึงดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยการทำความสะอาดภายในแหล่งพื้นที่การเรียนรู้ โบราณสถาน และอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นมาตรการในการลดความเสี่ยงจากโรคระบาด
โดยมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จตามเป้าหมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 391 ครั้ง)