...
คุณเรวดี กองเกี้ยว พร้อมคณะ๔คนจากจังหวัดหนองคายเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา๑๕.๑๕-๑๖.๓๐น.คุณเรวดี กองเกี้ยว พร้อมคณะ๔คนจากจังหวัดหนองคายเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
โดยมีนายสมพงษ์ ช่วยแสงเป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 241 ครั้ง)