...
กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
กิจกรรมเคลื่อนที่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 354 ครั้ง)