...
กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม
จังหวัดอุดรธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 367 ครั้ง)