ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 902
(วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558)

ตัวอย่างอบรมเรื่องพรบ.จดแจ้งการพิมพ์ 2558
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 994
(วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2557)

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศและเหล่าทหารแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ศึกษา ดูงานสำนักหอสมุดแห่งชาติ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 959
(วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557)

นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทัศนศึกษาหอสมุดแห่งชาติ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 872
(วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 932
(วันพุธที่ 18 กันยายน 2556)

TEST Number THREE
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 895
(วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556)

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่5
อ่านต่อ >>