เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ 6 เที่ยวเมืองพิมายในจังหวัดนครรราชสีมา
  • ย้อนกลับ
  • เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ 6 เที่ยวเมืองพิมายในจังหวัดนครรราชสีมา
ไซเดนฟาเดน.  เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ 6 เที่ยวเมืองพิมายในจังหวัดนครราชสีมา.  พระนคร : กรมศิลปากร, 2497.

                      พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพขุนประมวญรถกรรม (โฮม  วงศ์กำแหง) ว่าด้วยเรื่องเที่ยวเมืองพิมาย ประวัติเมืองพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  การก่อสร้างสถานีรถไฟ สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา การเดินทางจากนครราชสีมาไปพิมาย ปี พ.ศ.2461  โดยใช้ม้า
เป็นพาหนะ ท่าเรือเมืองนครราชสีมาที่เรียกว่าท่าช้าง ฯลฯ
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1875 ครั้ง)

Messenger