...

ภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2468

(จำนวนผู้เข้าชม 3358 ครั้ง)