...
คณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. มีคณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ  จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีนางสาว นัทธมน จิตเจตน์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กล่าวต้อนรับ นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กล่าวเปิดงาน และร่วม เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)