...
คณะข้าราชการตำรวจ จากวิทยาลัยการตำรวจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. มีคณะข้าราชการตำรวจ จากวิทยาลัยการตำรวจ  จำนวน ๑๖๕ คน โดยมีนางสาว นัทธมน จิตเจตน์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กล่าวต้อนรับ พ.ต.ท. วีระพร ภูไพรัชพงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายบริหารงานอบรม วิทยาลัยการตำวจ/ผู้อำนวยกวรหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๒๑ กล่าวเปิดงาน และร่วม เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
(จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง)