...
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และการประชุมตรวจพื้นที่คลองห้า

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และการประชุมตรวจพื้นที่คลองห้า ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมรองอธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหารกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมด้วย(จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง)