...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 28,606 รายการ

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 14.00-15.00 น. ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชร และลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชม ศึกษา เมืองโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร