...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คันฉ่องสำริด พบที่แหล่งเรือจมรางเกวียน จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง เรือขุด (A Dugout boat)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"ตุ๊กตาสังคโลกรูปบุคคล จากแหล่งเรือจมกลางอ่าวไทย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เครื่องถ้วยเชลียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์การค้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนที่ 1 เมืองตราด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง เหรียญกษาปณ์จีนที่พบในแหล่งเรือจมในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่องเหรียญจีนที่พบในแหล่งเรือจม ตอนที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง เหรียญกษาปณ์จีนที่พบในแหล่งเรือจม ตอนที่ 2 เหรียญสมัยราชวงศ์ซ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง เหรียญจีนที่พบในแหล่งเรือจม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง "แม่ย่านางเรือ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง "เกาะหมาก"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี เสนอองค์ความรู้เรื่อง "เตาเชิงกราน"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เตาเผาบ้านเตาหม้อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โปรตุเกส ชาติตะวันตกผู้ปฏิวัติการเดินเรือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โปรตุเกส ฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับชาวสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger