...

ติดต่อเรา
  • สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์

  • address อาคารกรมศิลปากร ชั้น 6 เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • email literature@finearts.go.th
  • phone 02 164 2517 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 02 164 2501 - 02 ต่อ 6076 กลุ่มภาษาและวรรณกรรม, 6040 กลุ่มประวัติศาสตร์, 6049 กลุ่มจารีตประเพณี, 6090 กลุ่มแปลและเรียบเรียง
  • fax 02 164 2518

  • ติดตามข่าวสารได้ทาง : https://www.facebook.com/สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์-346438995404709/

ส่งข้อความถึงเรา