...
ความรู้ทั่วไป
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง รูปแบบ ลวดลายประดับ และวัสดุก่อสร้างของพระปรางค์สมัยอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้ด้านการสำรวจสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน (อาคารเรือนทรงไทย) บทที่ 10-12
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้ด้านการสำรวจสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน : อาคารประเภทเครื่องมุง บทที่ 1-3
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วีดิทัศน์
เอกสารดาวน์โหลด