...

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือยาวประเพณี
พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรม
โดยมี นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบโล่ของกรมศิลปากร
ณ สนามแข่งเรือยาว ลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 176 ครั้ง)