...

วันดี วันเสีย ฤกษ์ยาม ตามปฏิทินล้านนา ฉบับวัดธาตุคำ
  • ย้อนกลับ
  • วันดี วันเสีย ฤกษ์ยาม ตามปฏิทินล้านนา ฉบับวัดธาตุคำ
ผู้แต่ง : พระครูอดุลย์สีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ)
ปีที่พิมพ์ : 2557
สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : ดาราวรรณการพิมพ์
     การเชื่อถือในเรื่องวันดี วันเสีย ฤกษ์งามยามดีต่างๆ เป็นเรื่องที่ยึดถือกันไม่ว่าจะชนชาติใด ต่างก็มีตำราที่ยึดถือต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน คนล้านนาก็เช่นเดียวกันมีความเชื่อในเรื่องวันดี วันเสียอย่างเหนียวแน่น แต่เนื่องจากคนล้านนามีความหลากหลายในเชื้อชาติที่มาอยู่รวมกัน ทำให้มีการนำวัฒนธรรม ความเชื่อและตำราต่างๆผสมผสานกันเป็นจำนวนมาก หนังสือ วันดี วันเสีย ฤกษ์ยาม ตามปฏิทินล้านนา ฉบับธาตุคำ จะรวบรวมเรื่องราวความเชื่อต่างๆเข้ารวมไว้ด้วยกันภายในเล่ม

(จำนวนผู้เข้าชม 14419 ครั้ง)