...

พงศาวดารเมืองน่าน
ผู้แต่ง : -
ปีที่พิมพ์ : 2543
สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : ธนุชพริ้นติ้ง (โรงพิมพ์ดาว)
     หนังสือพงศาวดารเมืองน่าน เป็นหนังสือซึ่งพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชให้แต่งขึ้นไว้สำหรับบ้านเมือง เหมือนว่าเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชนั้นหนึ่งประการ เพราะหนังสือพงศาวดารเมืองน่านยังไม่เคยปรากฏแก่มหาชนมาก่อน จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ในทางความรู้พงศาวดารของสยามประเทศ

(จำนวนผู้เข้าชม 2414 ครั้ง)