...

๙ ภาพยนตร์ไทยโดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เป็นผู้สร้างหนัง ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยไว้หลายเรื่อง และเป็นผู้ประพันธ์เพลงต่างๆ ด้วยกันหลายเพลง ซึ่งรวมถึงเนื้อร้องเพลงชาติไทยฉบับแรกสุดในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และเป็นผู้แต่งหนังสือต่างๆ หลายเรื่อง เช่น หลักไทย (งานค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีชนชาติไทย ได้รับพระราชทานรางวัลจากรัชกาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑), ภูมิศาสตร์สุนทรภู่ และภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ เป็นต้น ถือได้ว่า ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เป็นผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักประพันธ์บทเพลง รวมถึงเป็นนักเขียนที่มีความสำคัญคนหนึ่งในยุครัตนโกสินทร์

(จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง)