...

กิจกรรมปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ ๑๘
กิจกรรมปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ ๑๘ วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

รายการบรรเลง เวลา ๐๙.๐๐ น. 

- การบรรเลงโหมโรงเพลงขวัญเมือง วงสำนักการสังคีต
- การขับเสภาและการแสดงรำอาศิรวาท วงสำนักการสังคีต 
- การแสดงรำเชิดจีน วงสำนักการสังคีต
- การบรรเลงประเภทเพลงปรบไก่
- เพลงสี่บท เถา วงกรมดุริยางค์ทหารบก
- เพลงตามกวาง เถา วงสำนักวัฒนธรรม ฯกรุงเทพมหานคร
- เพลงแขกลงสรง เถา วงกองดุริยางค์ตำรวจ
- เพลงสามัคคีรวมไทย เถา วงกองดุริยางค์ทหารเรือ
- เพลงม้าย่อง เถา วงกองดุริยางค์ทหารอากาศ
- เพลงหงส์ทอง เถา วงกรมประชาสัมพันธ์ 
- การบรรเลงเพลงลา - เพลงทยอยนอก สามชั้น วงรวมเหล่า 

หมายเหตุ - กำหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด 

(จำนวนผู้เข้าชม 1223 ครั้ง)