...

เมืองพิจิตร

ชื่อผู้แต่ง             ศิรินันท์ บุญศิริ

ชื่อเรื่อง         เมืองพิจิตร

ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์   กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์     บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด

ปีที่พิมพ์        2533

จำนวน         78   หน้า

หมายเหตุ          อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์เกษนภา นาคไพจิตร

                   ประวัติความเป็นมาของเมืองพิจิตรตามพงศาวดารเหนือเป็นเมืองโบราณ พระยาโครตตะบองบุตรของพระยาโคตะมะเทวราชเป็นผู้สร้างเมืองและหลักฐานศิลาจึกสมัยสุโขทัยมีชื่อว่าเมืองสระหลวงเป็นเมืองประเทศราชของเมืองหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์และเป็นเมืองที่ประสูติของสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ ๘ (ขุนหลวงสรศักดิ์) พระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๓๐ แห่งกรุงศรีอยุธยา

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 860 ครั้ง)