...

ประชุมพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยอยุธยา ภาค๑
  • ย้อนกลับ
  • ประชุมพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยอยุธยา ภาค๑
หนังสือเรื่องนี้คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี ได้สำเนามาจากเอกสารเก่า เป็นสมุดโผวเขียนตัวอักษรเฉียง และสมุดไทยขาวอักษรไทยเขียนด้วยเส้นหมึก การจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งเรื่องราวสำคัญอันมีค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และโบราณคดีมิให้สูญไป

(จำนวนผู้เข้าชม 1575 ครั้ง)