ประวัติและบทบาทหน้าที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  สงขลา

 

ภายในสวนสาธารณะหาดใหญ่  ถนนกาญจนวานิช  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๗๔-๒๑๒๒๕๐ , ๐๗๔-๒๑๒๒๑๑

ประวัติการก่อตั้ง

              หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชมพรรษาครบ ๕ รอบตรงกับวันที่  ๑๒  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๓๕  นับเป็น มหามงคลที่กรมศิลปากร เห็นเป็นการสมควรที่จะร่วมแสดงความจงรักภัคดีด้วยการสร้างถาวรวัตถุ ที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน กรมศิลปากร ได้ติดต่อนายเคร่ง   สุวรรณวงศ์ นายกเทศบาล นครหาดใหญ่ในขณะนั้น เพื่อขอใช้สถานที่และได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ด้านทิศใต้ของสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ชื่อ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ หลังจากนั้นได้กำหนดให้ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘  ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีพื้นที่ภายนอก ประมาณ ๒ ไร่ ๗๐ ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก  เมื่อวันที่    มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

 

           ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  สงขลา

เป็นส่วนราชการสังกัด สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

 

(จำนวนผู้เข้าชม 340 ครั้ง)

Messenger