...

นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ
นิทรรศการ หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในรัชกาลที่ ๑ - ๑๐ บรรยายเป็นร้อยกรองประเภทกลอนแปด จำนวน ๔ บท แต่งโดยอาจารย์เจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมขอแนะนำหนังสือดีๆ มีคุณค่าที่ควรค่าแก่การอ่านครบทุกรัชกาล
จำนวนผู้เข้าชม 2723

Messenger