...

ทองคำที่ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช
  • ย้อนกลับ
  • ทองคำที่ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช
ทองคำที่ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำ
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง พ.ศ.2537 - 2538
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 585 ครั้ง)


Messenger