ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “งานช่างประดับมุก มรดกจากภูมิปัญญาไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้ที่ชมรายการร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับสมุดบันทึกอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ จำนวน ๕ รางวัล
วันที่ประกาศ : 14/01/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 150

         กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “งานช่างประดับมุก มรดกจากภูมิปัญญาไทย” วิทยากรโดย นายอำพล สัมมาวุฒธิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม) และนายธนาวัฒน์ ตราชูชาติ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินรายการโดย นางสาวชุตินันท์ กฤชนาวิน นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้ที่ชมรายการร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับสมุดบันทึกอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ จำนวน ๕ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.