กรมศิลปากรเปิดแหล่งเรียนรู้ในสังกัด ๒๒ พฤษภาคมนี้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
จำนวนผู้เข้าชม 199

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๒ กรมศิลปากรจึงจะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการผ่อนปรนระยะที่ ๒ และสามารถเปิดให้บริการได้แบบจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยต้องใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อทำการสแกนคิวอาร์ เช็กอิน-เช็กเอาท์ (Check-In/Check-Out) ก่อนเข้าและหลังเข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อทำให้รู้ว่าสถานที่มีคนหนาแน่นเกินกว่ากำหนดหรือไม่ สามารถประเมินการให้บริการได้ และมีส่วนช่วยในการประเมินสถานการณ์ได้ดีและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น