...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เบี้ยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญทองแดงตรา จ.ป.ร.-ช่อชัยพฤกษ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญเงินตราพระมหามงกุฎ – พระแสงจักร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญเงินพระบรมรูป - ตราแผ่นดิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญพระบรมรูป – ตราแผ่นดิน ชนิดราคา 1 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญเงิน พระบรมรูป – ตราไอราพต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญทองแดง พระบรมรูป – ตราพระสยามเทวาธิราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๖๖๖ ปี พระบรมธาตุนครชุม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จานเชิงลายก้านต่อดอก : เครื่องถ้วยเบญจรงค์ชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เทวสตรีที่พบในศาลพระอิศวร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระศรีอริยเมตไตรย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นาฬิกาห้างเอส เอ บี โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม