...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระอิศวรเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เศียรพระพุทธรูปหินทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพิมพ์เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การแสดงพระหัตถ์ของเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประติมากรรมดินเผารูปหงส์จากโบราณสถานวัดช้างรอบ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานในจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หงส์ประดับบนยอดเสา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางสมาธิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางปาลิไลยก์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางอุ้มบาตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
งานวันสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผู้คนในกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรือหางแมงป่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รู้จักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปลีลาที่พบในโบราณสถานวัดกรุสี่ห้อง เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
งานประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรมที่ได้จากวัดช้างรอบ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปบุเงินบุทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๕๑ ปีแห่งการก่อตั้ง ย้อนความหลังแต่แรกเริ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คู่มือเชิญชวนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชูชีวินปวงชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รายละเอียดเพิ่มเติม
-